venres, 24 de outubro de 2014

CONMEMORACIÓNS24 DE OUTONO: DÍA DA BIBLIOTECA

A UNESCO DECLARA O 24 DE OUTUBRO ‘DÍA DA BIBLIOTECA’.  

“UN BO LIBRO É COMA UNHA BOTELLA DE VIÑO DE RESERVA. HAI QUE COPARTILO, PORQUE COMO DI O REFRÁN AFRICANO, ‘A SABEDORÍA NON É HÓSPEDE DUNHA SOA CASA’”

VENRES 24: ONDE NACEN OS LIBROS.

O CENTRO ‘RAMÓN PIÑEIRO’

Hoxe, como día especial, pido permiso aos meus colegas, ao Equipo da Biblioteca do Instituto, para falarvos do Centro ‘Ramón Piñeiro’ para a investigación en Humanidades. Nesa institución, nese pazo de saber,  traballan varias persoas ás que podo chamar ‘amigo’, e iso hónrame, e moito. Entre elas está a profesora xa xubilada do noso Instituto, Carme López Taboada (forma parte no Consello de Redacción  dos ‘Cadernos de Fraseoloxía Galega’).
A un destes amigos, Xesús Ferro,  é ao que me dirixín para pedirlle que me facilitase unha síntese do labor realizado polo Centro Ramón Piñeiro. Sei que o tempo nas súas mans é máis que ouro e débolle un sincero agradecemento por botarme unha man. Precisamente nas súas déixovos xa:

“O Centro Ramón Piñeiro é un proxecto institucional que botou a andar en
1994 e que nestes 20 anos publicou 215 libros e puxo na Rede  recursos
electrónicos lingüísticos como:
ARRECADA Servizo de Terminoloxía Galega
(http://www.cirp.es/rec2/arrecada.html).
BILEGA: Bibliografía Informatizada da Lingua Galega
(http://www.cirp.es/bdo/bil/).
CODOLGA: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae
(http://balteira.cirp.es/codolga).
CORGA: Corpus de Referencia do Galego Actual
(http://corpus.cirp.es/corgaxml).
COTOVÍA: Conversor texto-voz
(http.//www.gts.tsc.uvigo.es/cotovia/cotovia.gl.html).
ES>GL: Tradutor automático español-galego (http://www.xunta.es/tradutor/).

E tamén ofrece resursos literarios como
BIRMED: Bibliografía de Referencia da Lírica Medieval Galego-Portuguesa
(http://www.cirp.es/pls/bdo2/
f?p=BIRMED).
MEDDB: Base de datos da Lírica profana galego-portuguesa
(http://www.cirp.es/pls/bdo2/
f?p/=meddb2).
DITERLI: Base de datos do Dicionario de termos literarios (letras A-D)
(E-H) (http://www.cirp.es/pls/
bdo2/f?p/=DITERLI).

Os libros céntranse no eido lingüístico en áreas básicas coma a bibliografía, o Marco Europeo, a terminoloxia, a lexicografía, a fraseoloxía e a etnolingüística. E no ámbito literario, os Informes anuais de literatura, a intensa atención á literatura medieval, á edición de literatura do século XIX,  e á reedición en forma facsimilar de numerosas revistas literarias ou da emigración americana. Os case 30 Cadernos Ramón Piñeiro recuperaron a cara confidencial de boa parte do galeguismo dos dous primeiros terzos do século XX.  A todo iso hai que engadi-la formación investigadora de máis de 400 bolseiras e bolseiros (unha parte deles estudosos estranxeiros da lingua e literatura galega). Tiveron ocasión non só de participaren activamente durante algúns anos en avanzados procesos de investigación, senón tamén de estableceren contactos persoais con científicos e centros investigadores de diferentes países. Todo este capital humano da ciencia lingüística e literaria galega medra xa de maneira autónoma e constitúe un valor propiciado pola existencia deste Centro de Investigación.

A crise económica obrigou a reduci-los seus recursos humanos de forma considerable pero, aínda así, boa parte dos seus proxectos seguen abertos. Algunhas das súas obras ou ferramentas son unha referencia internacional e contribúen proporcionalmente a que a nosa lingua e a nosa cultura teñan
unha honorable presenza no mundo científico internacional. Ós que traballamos alí gustaríanos que Galicia percibise tamén que este Centro contribuíu e aínda contribúe a arma-la nosa lingua e a nosa
literatura con ferramentas modernas e eficaces”.


                (Mª Rosario Soto Arias, membro do Equipo da Biblioteca do IES ‘Eusebio da Guarda’ da Coruña e membro do Consello de Redacción dos Cadernos de Fraseoloxía Galega)

Ningún comentario:

Publicar un comentario